© Lions Tollarp
Detta är Lions Club Tollarp Lions Club Tollarp bildades 18:e oktober 1970. Vi är ett glatt gäng på ca: 26 personer som träffas, trivs och tjänar. Med god hjälp av välvilliga sponsorer och en spendersam allmänhet delar vi ut 130 - 140 000 kr årligen till behövande människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Bland de lokala projekten kan nämnas: •Aktiviteter för äldreboende •Årlig ungdomsstipendiat •Ekonomiskt bidrag till Furuboda och Kvalificerad vård i hemmet •Ekonomiskt stöd till olika ungdomsföreningar Vår Lions club bedriver sin verksamhet genom olika kommitteer för att få pengar till diverse ändamål. Detta är utan avdrag för administration eller liknande, vilket är unikt för en hjälporganisation. Administrationskostnader täcks helt av medlemsavgifter och ideellt arbete. Att vi själva står för organisationens kostnader betyder inte att Lions är en klubb för rika och välbärgade. Så dyrt är det inte att vara med. Här finns människor av alla slag, med olika bakgrund. Medlemskap i Lions är i Sverige öppet för alla, som genom personligt engagemang får ut och verkar enligt Lions syften. Medlemskapet innebär en stor gemenskap och trevligt kamratskap. Månadsmöten äger rum var 4:e onsdag varje månad i klubblokalen i Medborgarhuset i Tollarp.
Tollarp