© Lions Tollarp
Detta är Lions.... Lions är världens största serviceorganisation med ca 1,4 miljoner medlemmar, i 44 800 klubbar, i 192 länder. I Sverige finns drygt 14 000 medlemmar i 530 klubbar, med både män och kvinnor som medlemmar. Lions Club i Tollarp har 26 medlemmar, samtliga män. Lions bildades 1917 i Chicago USA och kom till Europa 1948 då Lions Club Stockholm bildades. Lions är politiskt och religiöst neutralt och färdömer våld och förtryck i alla dess former. Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 30 miljoner per år. Vi samarbetar från och med 2007 bland annat med Världens barnkampanjen som 2007 samlade in ca 100 miljoner kr. Lions syfte.... Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk Att befrämja god samhällsanda Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla Lions Etik.... Fullgör ditt arbete med omsorg Handla på ett sådant sätt som skapar fötroende Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar Skaffa dig inte fördelar på andras beskostnad Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig Gör vänskap till ett mål, inte ett medel Fullgör lojalt dina samhäsplikter Hjälp dem som behöver ditt stöd Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm Bygg upp i stället för att riva ner Lions uppgift.... Att skapa och uppräthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan Lions valspråk.... We serve - vi tjänar
Tollarp